Aktuellt

Vad jobbar Nilsson & Månsson med just nu?
Bildvisning på Malmö moderna

Kulturplan för Region Skåne

Vi arbetar just nu som processtöd i aktualiseringen av kulturplanen i Region Skåne. Nu är remissversionen klar och vi väntar spänt på remissvar från Skånes kulturliv och andra aktörer.

Bild från familjevisning på Moderna Museet Malmö, Foto: Sanna Dolck Wall

Kulturpolitisk strategi Trelleborg 

Hur ska kulturen se ut i framtiden i Trelleborgs kommun? Nilsson & Månsson faciliterar workshops som ska bli ett underlag till ett kulturpolitiskt program.

Det är mycket intressant att arbeta med kulturpolitik utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv samtidigt i Skåne, säger Erica Månsson, VD.

Bohusläns museum

Hurra! Nilsson & Månsson har vunnit ett anbud för fina Bohusläns museum. Ska bli otroligt spännande att göra en genomlysning av verksamheten. Äntligen får vi jobba med museum igen. Mera om arbetet på våra sociala medier.

Bild från Bohusläns museum.